Pradedamas įgyvendinti naujas projektas „VšĮ Birštono pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“

Birštono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centru pradeda įgyvendinti naują projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0011 „VšĮ Birštono pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektas skirtas pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą Birštono savivaldybės gyventojams. VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centrui trūksta medicininės įrangos, priemonių, skirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Įstaigoje nėra sudarytų sąlygų gauti gydymo paslaugas asmenims, kuriems reikalingas tiesiogiai stebimas gydymo kursas bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinis gydymas.

 

Projekto tikslas – pagerinti Birštono savivaldybėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Savivaldybės gyventojams, didinti teikiamų paslaugų efektyvumą. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos Pirminės sveikatos priežiūros centro patalpos, įsigyta medicininė ir kita įranga, įrengti pakaitinio gydymo bei DOTS kabinetai. Projekto tikslinė grupė – vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys, gyvenantys Birštono savivaldybėje. Atnaujinus patalpas ir įsigijus trūkstamą įrangą tikimasi, kad daugiau Savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos. Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras numatęs įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir priemones: nešiojamąjį elektrokardiografą, turintį technines galimybes perduoti duomenis, autoklavą, viziografą, defibriliatorių, šeimos gydytojų krepšį, stetofonendoskopą, pacientų apžiūros kušetes, kitas smulkesnes priemones. Taip pat numatoma įsigyti gydymo personalo darbui organizuoti reikalingą kompiuterinę ir organizacinę techniką (kompiuterius, spausdintuvus). Įgyvendinus projektą, bus pagerinta asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, padidintas Pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumas, sudarytos galimybės vykdyti daugiau ir įvairių prevencinių sveikatos apsaugos programų vyresnio amžiaus žmonėms.

 

Bendra projekto vertė – 33 271,06 Eur. Europos Sąjungos finansavimo lėšos sudaro 85 proc. projekto vertės, t. y. 28 280,40 Eur. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriama 2 495,33 Eur. Birštono savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisideda taip pat 2 495,33 Eur.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-03-01–2020-02-29.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

 

 

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre bus pradėtos pavežėjimo paslaugos. Plačiau