Projektas „Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse“ Nr. LT-PL-3R-253

2019 m. lapkričio 12-13 d. Birštono savivaldybės administracija organizavo projekto „Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse” partnerių (Pagėgių savivaldybė, Punsko valsčiaus savivaldybė, Seinų visuomenės sveikatos priežiūros centras) praktinius mokymus. Šie mokymai yra tęstinis projekto partnerių pažintinio vizito, vykusio 2019 m. rugsėjo 19-20 d. Birštono pirminės priežiūros centre, tęsinys.

Praktinių mokymų metų buvo kalbama apie medicinos, socialinių paslaugų srities personalo bendravimo ir komunikavimo su sergančiais senyvo amžiaus pacientais problemas ir iššūkius, apie senyvo amžiaus pacientų aptarnavimą sveikatos priežiūros įstaigose, aptarnavimo metodus, gerosios patirties pavyzdžius ir jų pritaikymo galimybes Birštono pirminės sveikatos priežiūros cente ir projekto partnerių gydymo įstaigose.

 

Mokymų metu buvo rengiamos gairės bendrai sveikatos stiprinimo programai senyvo amžiaus žmonėms, aptartas tolimesnis bendradarbiavimo tarp partnerių planas. Projekto pagrindinis partneris – Lenkijos Punsko valsčiaus administracija. Birštono savivaldybės administracija projekto įgyvendinimo metu planuoja įsigyti slaugos paslaugų teikimui reikalingą inventorių, baldus, įrangą, skirtą VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centrui.

 

 

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG V–A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos lėšomis.

 

 

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre bus pradėtos teikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos. Plačiau