Direktorė Laura Stankevičienė

   PAREIGOS                          VARDAS,PAVARDĖ                      KAB.NR.                   TELEFONAS                                EL.PAŠTAS                          
Direktorė                                      Laura Stankevičienė                                                 +370 687 58 790              laura.stankeviciene@birstonopspc.lt
Įstaigos vidaus procesų              Jonas Pačėsas                                                         +370 622 70 022              personalas@birstonopspc.lt
koordinatorius 
Slaugos administratorė               Jolanta Sadauskienė                                               +370 679 98 606             slauga@birstonopspc.lt
Registratūra                                                                                                                    +370 319 67 018             registratura@birstonopspc.lt
Vyr. finansininkė                            Nina Jakučionienė                                                                                          buhalterija@birstonopspc.lt

 

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre bus pradėtos teikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos. Plačiau