Direktorė Laura Stankevičienė

   PAREIGOS                          VARDAS,PAVARDĖ                      KAB.NR.                   TELEFONAS                              EL.PAŠTAS                          

Direktorė                                      Laura Stankevičienė                                 *NEDARBINGUME               laura.stankeviciene@birstonopspc.lt

Įstaigos vidaus procesų               Jonas Pačėsas                                                        +370 622 70 022       personalas@birstonopspc.lt
koordinatorius 
Slaugos administratorė                   Edita Rasimienė                                                   +370 679 98 606             slauga@birstonopspc.lt

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Registratūra                                                                                                                    +370 319 67 018             registratura@birstonopspc.lt
Vyr. finansininkė                            Nina Jakučionienė                                                                                          buhalterija@birstonopspc.lt

 

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre bus pradėtos pavežėjimo paslaugos. Plačiau