Birštone vyko projekto Nr. LT-PL-3R-253 „Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse“ partnerių pažintinis vizitas

2019 m. rugsėjo 19–20 d. Birštone vyko projekto Nr. LT-PL-3R-253  „Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse“ partnerių − Punsko valsčiaus savivaldybės, Seinų visuomenės sveikatos priežiūros centro, Pagėgių ir Birštono savivaldybės administracijų atstovų −  pažintinis vizitas.

 

Pažintinio vizito metu vyko susitikimas su VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro atstovais, biudžetinės įstaigos Nemajūnų dienos centro vadovu, aptartos įstaigų teikiamos socialinės paslaugos gyventojams, apžiūrėta įstaigų infrastruktūra, aptarti projekto partnerių sveikatos įstaigų darbo praktikos panašumai ir skirtumai.

 

Birštono savivaldybės administracija projekto įgyvendinimo metu planuoja VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centrui nupirkti slaugos paslaugų teikimui reikalingą inventorių, baldus, įrangą, organizuoti bendrus kvalifikacijos tobulinimo renginius sveikatos priežiūros, slaugos bei socialinių paslaugų srityse dirbantiems specialistams, rengti bendras iniciatyvas sveiko senėjimo ir socialinės gerovės srityse.

 

 

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG V–A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos lėšomis.

 

 

 

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre bus pradėtos pavežėjimo paslaugos. Plačiau