Kokybiška savirealizacija – vienas svarbiausių laimės elementų

Aktyviai veikti įvairiose srityse, tobulėti, užsiimti visuomenei naudinga veikla galima būnant ne tik darbingo amžiaus. Asmens savirealizacija galima ir esant vyresnio amžiaus bei nedalyvaujant aktyvioje darbo rinkoje.

 

 

 

Birštono ir Punsko valsčiaus (Lenkijos Respublika) savivaldybių bei VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro kartu įgyvendinamo projekto Nr. LT-PL-1R-049 „Bendradarbiavimas abipus sienos sveiko senėjimo ir socialinės gerovės srityje“ dalyviai, dalyvaudami projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuotuose mokymuose, tik patvirtina aukščiau išsakytus teiginius. Projekto dalyviai – Birštono ir Punsko valsčiaus savivaldybių senjorai, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei dirbantieji su socialinių klausimų sprendimu susijusiose srityse – dalyvavo mokymuose, susitikimuose su įvairių organizacijų atstovais, organizuotuose Birštone ir Punske. Pagrindinės susitikimų ir diskusijų temos apėmė socialinės paramos, slaugos organizavimo, pagalbos ir paslaugų teikimo pagyvenusiems asmenims, senjorų įtraukimo į aktyvią veiklą klausimus.

 

 

Birštono savivaldybė su Punsko valsčiaus nevyriausybinių organizacijų atstovais pasidalijo svaria patirtimi pagalbos neįgaliesiems teikimo srityje, pristatė Nemajūnų dienos centrą ir šio centro teikiamas paslaugas, aptarė slaugos teikimo klausimų reglamentavimą Lietuvoje bei diskutavo, kaip tokie klausimai sprendžiami Birštone. Birštone veikiančios nevyriausybinės organizacijos – Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos, Carito, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Birštono skyriaus atstovai supažindino su savo organizacijų vykdoma veikla, teikiamomis paslaugomis vyresniems, vienišiems savivaldybės gyventojams, senjorų įtraukimu į įvairias veiklas. Punsko valsčiuje veikiančios nevyriausybinės organizacijos partneriams Birštone pristatė savo vykdomus projektus, senjorų dalyvavimą įvairiose veiklose, aptarė pasienio regione esančias problemas, sąlygas vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimui į visuomenei naudingą veiklą.

 

Projektas Nr. LT-PL-1R-049 „Bendradarbiavimas abipus sienos sveiko senėjimo ir socialinės gerovės srityje“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą. Bendrasis projekto tikslas – gerinti gyvenimo kokybę, koordinuotai plėtojant sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemos paslaugas Lietuvos–Lenkijos pasienio teritorijoje.

 

Bendra projekto vertė – 955 524,00 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 812 195,40 Eur. Projekto partnerių bendrojo finansavimo lėšos – 143 328,60 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. kovo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d.

Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

 

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre bus pradėtos pavežėjimo paslaugos. Plačiau